Konkurrencer

KONKURRENCEBETINGELSER
Konkurrencer er organiseret af By Angele.

I de tilfælde hvor konkurrencer afholdes på Facebook eller Instagram, så er disse hverken administreret, sponsoreret eller associeret med disse medier, medmindre at andet er tydeligt anført.

Ved at deltage i vores konkurrencer accepterer du at overholde følgende vilkår og betingelser. Deltagere, der ikke overholder disse vilkår og betingelser, vil ikke være berettigede til at vinde de udlovede præmier.

Alle oplysninger om, hvordan du deltager i en konkurrence vil fremgå af den enkelte konkurrences vilkår og betingelser.

VILKÅR & BETINGELSER
Konkurrencer er åbne for alle over 18 år. Medarbejdere fra By Angele eller dets affilierede selskaber må ikke deltage i konkurrencer.

Slut tidspunktet for en konkurrence vil altid være anført i et konkurrence opslag. Alle indslag skal være modtaget inden datoen for konkurrencens ophør.

By Angele vil efter en konkurrences afslutning trække en eller flere tilfældige vindere blandt alle deltagere, alt efter hvor mange præmier der udloddes.

Udtrækning af vindere

Efter endt konkurrence vil By Angele eller den samarbejdspartner der evt. er med til at udlodde konkurrencen, trække en eller flere tilfældige vindere blandt alle deltagere, alt efter hvor mange præmier der udloddes.

Den eller de heldige vindere vil blive kontaktet direkte via Instagram, Facebook eller e-mail, alt efter hvilket medie konkurrencen har fundet sted på. Når du deltager i konkurrencer på enten Facebook eller Instagram, så accepterer du samtidig, at du må kontaktes igennem disse medier, såfremt dette er nødvendigt ifm. din deltagelse, samt at dit navn må offentliggøres på dette medie ifm. annoncering af den eller de heldige vindere.

Hvis By Angele ikke modtager svar fra en vinder indenfor 14 dage eller gaven er indløst indenfor 14. dage efter, at vedkommende er blevet underrettet, bortfalder præmien og en ny vinder blive tilfældigt udtrukket. 

Et minimum af 10 deltagere i en konkurrence er nødvendigt, førend en præmie kan blive udløst.

PRÆMIER
Præmier vil altid være beskrevet i konkurrence opslaget. Dette være sig gældende både ift. type og antal.

Præmier i form af sko eller beklædning kan risikere at blive udsolgt, inden at en konkurrence afsluttes. Såfremt dette er tilfældet, da vil vi kontakte den eller de heldige vindere i forhold til valg af en ny præmie af tilsvarende værdi på byangele.dk

Medmindre andet er anført, så kan præmier i form af sko og beklædning ikke byttes.

Præmier i form af gavekort og rabatkoder kan udelukkende benyttes på byangele.dk, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Varerne kan ikke efterfølgende byttes. Gavekort og rabatkoder skal bruges på én gang - sker dette ikke, da frafalder restbeløbet. 

Medmindre at andet er anført, så kan rabatkoder og gavekort også benyttes på allerede nedsatte varer.

BRUG AF PERSONDATA
Når du deltager i en konkurrence, så giver du samtykke til at de indtastede oplysninger registreres og opbevares af By Angele. De oplysninger, som afgives i forbindelse med en konkurrence, vil kun blive brugt i forbindelse hermed.

By Angele er forpligtet til at beskytte alle deltagernes privatliv bl.a. ved, at alle data der overdrages ved tilmelding, opbevares under sikre forhold. Data opbevares desuden kun så længe, der er saglig grund hertil, og du har ret til indsigt i al data der er registreret om dig.

Henvendelse omkring indsigt i persondata sker til byangele.dk

Du kan læse mere om vores behandling af persondata på denne side.

Disse vilkår og betingelser vil kunne ændre sig til enhver tid.