Tävlingar

TÄVLINGSVILLKOR
Tävlingar arrangeras av By Angele.

I de fall tävlingar hålls på Facebook eller Instagram är dessa varken hanterade, sponsrade eller associerade med dessa medier, om inte annat tydligt anges.

Genom att delta i våra tävlingar samtycker du till att följa följande villkor. Deltagare som inte följer dessa villkor kommer inte att vara berättigade att vinna de erbjudna priserna.

All information om hur du deltar i en tävling kommer att framgå av den enskilda tävlingens villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR
Tävlingarna är öppna för alla över 18 år. Anställda hos By Angele eller dess närstående företag får inte delta i tävlingar.

Sluttiden för en tävling kommer alltid att anges i ett tävlingsmeddelande. Alla bidrag måste ha inkommit senast det datum tävlingen avslutas.

Efter avslutad tävling kommer By Angele att dra en eller flera slumpmässiga vinnare bland alla deltagare, beroende på hur många priser som delas ut.

Dragning av vinnare

Efter avslutad tävling, Av Angele eller affärspartnern som ev hjälper till att fördela tävlingen, dra en eller flera slumpmässiga vinnare bland alla deltagare, beroende på hur många priser som delas ut.

Den/de lyckliga vinnaren kommer att kontaktas direkt via Instagram, Facebook eller mail, beroende på vilket medium tävlingen ägde rum på. När du deltar i tävlingar på antingen Facebook eller Instagram accepterar du även att du kan bli kontaktad via dessa medier, om detta är nödvändigt i förhållande till ditt deltagande, och att ditt namn måste publiceras på detta medium i förhållande till tillkännagivande av den/de lyckliga vinnaren.

Om By Angele inte får svar från en vinnare inom 14 dagar eller om gåvan löses in inom 14 dagar efter att personen har meddelats, kommer priset att förverkas och en ny vinnare kommer att dras slumpmässigt.

Det krävs minst 10 deltagare i en tävling innan ett pris kan delas ut.

PRISER
Priser kommer alltid att beskrivas i tävlingsmeddelandet. Detta gäller både vad gäller typ och kvantitet.

Priser i form av skor eller kläder kan riskera att bli slutsålda innan en tävling avslutas. Om så är fallet kommer vi att kontakta den lyckliga vinnaren eller vinnarna i förhållande till att välja ett nytt pris av motsvarande värde på byangele.dk

Om inget annat anges kan priser i form av skor och kläder inte bytas ut.

Priser i form av presentkort och rabattkoder kan endast användas på byangele.dk, om inte annat uttryckligen anges. Varorna kan senare inte bytas. Presentkort och rabattkoder måste användas i ett svep – sker inte detta avstår resterande belopp.

Om inget annat anges kan rabattkoder och presentkort även användas på redan reducerade varor.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
När du deltar i en tävling samtycker du till att den inmatade informationen registreras och lagras av By Angele. De uppgifter som lämnas i samband med en tävling kommer endast att användas i samband med detta.

By Angele är skyldig att skydda alla deltagares integritet, bl.a. genom att all data som överförs vid registreringen lagras under säkra förhållanden. Uppgifter lagras också bara så länge det finns en legitim anledning till detta, och du har rätt att få tillgång till alla uppgifter som registreras om dig.

Förfrågningar angående tillgång till personuppgifter görs till byangele.dk

Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter på denna sida.

Dessa villkor kan ändras när som helst.